O projektu

Projekt Kam za vtákmi č. 304021BMX4 se zaměřuje na zatraktivnění přírodních hodnot v přeshraničním území prostřednictvím intenzivní kampaně na přilákání obyvatel, ale i návštěvníků do území s bohatými přírodními hodnotami a pestrými ptačími společenstvími. Aktivity jsou zacíleny na všechny návštěvníky se zájmem strávit čas v přírodě a objevovat přírodní dědictví.

 

Projekt klade vysoký důraz na propojení stávající infrastruktury a nabízených služeb v regionu s projektovými aktivitami, konkrétně vytvoření vícejazyčné webstránky, která bude nejen poskytovat aktuální informace o zajímavých ptačích hodnotách, ale také sdružovat lokální služby, které v území již existují. Projekt je propagován krátkými videi z jednotlivých oblastí, ale také prostřednictvím kampaně na sociálních sítích. Součástí projektu jsou také aktivity zacílené na organizaci exkurzí a vzdělávacích programů pro veřejnost a školy. Jejich cílem je hlubší seznámení s přírodními hodnotami na vybraných významných lokalitách v projektovém území.

 

Cílem projektu je přitáhnout pozornost a zvýšit návštěvnost a informovanost v přeshraničním území a ukázat obyvatelům i návštěvníkům regionu významné ptačí lokality, o kterých možná ani netuší, že se v jejich blízkosti nacházejí. V neposlední řadě se projekt soustřeďuje na výstavbu nové turistické infrastruktury a rekonstrukci nebo revitalizaci té stávající a rozvoj měkkých forem turistického ruchu v pohraničním regionu.

Hlavní aktivity a cíle projektu:

  • Příprava a realizace společných produktů destinačního managementu
  • Revitalizace oddechových zón vedle přírodních a kulturních památek
  • Výstavba infrastruktury – rozhledna
  • Vydání publikace Kam za ptáky
  • Rozšiřování turistických informačních center/infobodů/infostánků/městských informačních turistických systémů za účelem prokázaného zvýšení informovanosti o turistických atraktivitách přeshraničního regionu
  • Realizace aktivit veřejné osvěty prostřednictvím přednášek pro děti a exkurzí
  • Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému projektu
  • Společná účast na veletrzích a obdobných prezentačních aktivitách cestovního ruchu včetně pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy
  • Zpracování společné komunikační strategie/marketingové koncepce zapojených objektů

Doba trvání projektu: od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 (12 měsíců)

Partneři projektu:

Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka (HCP)

Česká společnost ornitologická (PP1)

Obed Dubňany (PP2)

Obec Šardice (PP3)

Obec Vrbovce (PP4)

SOS/BirdLife Slovensko (VP)

Rozpočet projektu: celkový rozpočet všech partnerů dohromady: 682 801,37 €, z toho spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR): 624 893,55 €. Rozpočet ČSO: 84 192,71 €, vlastní kofinancování 5 % (4209,64 €).

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond regionálního rozvoje

Prioritní osa: 2. Kvalitní životní prostredí

 

Konkrétní cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěníky přeshraničního regionu